4 ark 13

4 ARK är en arkitekturtidskrift som av startades och drivs av arkitektstudenter. Vi ger ut två nummer om året, fyra tryckark med texter, bilder och projekt kring ett givet tema.

Men 4 ARK är mer än en tidskrift. Under ett halvår behandlar vi temat i debatter, föreläsningar och andra aktiviteter. Diskussionen tolkas sedan helt fritt av de medverkande arkitektstudenterna och resultatet samlas i tryckt form.

4 ARK vill vara ett forum för ett vidgat samtal om vad arkitektur kan och bör vara. På samma sätt som tidskriftens innehåll är spretigt, mångskiftande och ibland motsägelsefullt, anser vi att synen på vad arkitektur är behöver breddas. Vi tror på en arkitektur som tar färg av en uppsjö perspektiv, motstridiga idéer och som inte förnekar att den är en del av ett större sammanhang.

Innehåll

 • Ledare
 • Freja Krogh-Andersen: Stampa
 • Magdalena Berg: A+V=Sant?
 • Sophie Pedersen: Maktens hierarkier
 • Elin Laksjö Svensson: Gated Communities
 • Carl Martinsson: Vad som visas
 • Linda Mattsson: Vem får stå på stadens scen?
 • Karolina Westesson: Informellt platsskapande
 • Ulrika Linder: Jag tänkte lite på det där med arkitekten i historien
 • Sophie Pedersen: Stadens nivåer
 • Dennis Jörnmark: Mina drömmars stad?
 • Frida Göransdottir: CTH
 • Cecilia Eriksson: Det lesbiska rummet
 • Hanna Klinthage: Maktstolen
 • Sophie Pedersen: Korsord
 • Axel Larsson: Korsord
 • Axel Larsson: Huserar förvandling
 • Toivo Säwén: Demokratiska arbetsplatser
 • Annika Lindberg: Arkitrupp
 • Lina Sundberg: Arkitektstudentens kris
 • Hannah Delvert, Linus Lundquist, Matilda: Skapa mellan rummen
 • Joel Mattsson: En miljon demokratiska bostäder
 • Maja Lindborg: Smakfullt
 • Josef Landsturm: Learning from Sahrawi
 • Adrian Pihl Spahiu: Illusionen av bristen på val
 • 4 Arks Astrolog: Horoskop 2017
 • Sponsorer