Aiolos 50/51: Petrarcas brev

Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med den kontinentala teoritraditionen. Aiolos erbjuder ett rum för dem som vill ha nya perspektiv på litteraturen, konsten och teorin. Vi rör oss fritt i tid och rum, från Rousseau och romantiken fram till den samtida litteraturen och konsten. Redaktörer: Jan Arnald, Carin Franzén, Ingemar Haag och Jan Holmgaard.

Innehåll

- Inledning

- Unn Falkeid: I skyttel mellon liv og skrift

- Francisco Petrarca: Till eftervärlden

- Guiseppe Mazzotta: Maktens ambivalenta former

- Francisco Petrarca: Bestigningen av Mont Ventoux

- Albert Russell Asoli: Petrarcas medel-tid

- Francesco Petrarca: Till min Sokrates

- Benjamin Jon Boysen: Eksiletws triumf

- Francesco Petrarca: Ras i Gallien

- Angela Matilde Capodivacca: ”Di pensier in pensier, di monte in monte”

- Francisco Petrarca: Parthenias

- Francisco Petrarca: Till Gherardo

- Hokan Trygger: De två ögonens poet

- Francesco Petrarca: ur Itinerarium

- Theodore J Cache, JR: Att bestämma en plats

- Erland Sellberg: Petrarca och skolastiken

- Francesco Petrarca: Till Tommaso da Messina

- Francesco Petrarca: Invctiva De sui ispius et multorum ignoranti

- Daniel Pedersen: Jordbreven: om Katrine Køster Holsts konst

- Lars-Hokan Svensson: Arme Petrarcas hädangångna kval

- Roland Lysell: Atterbom, Phosphorus och Petrarca