Aiolos 54: Spår

Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med den kontinentala teoritraditionen. Aiolos erbjuder ett rum för dem som vill ha nya perspektiv på litteraturen, konsten och teorin. Vi rör oss fritt i tid och rum, från Rousseau och romantiken fram till den samtida litteraturen och konsten. Redaktörer: Jan Arnald, Carin Franzén, Ingemar Haag och Jan Holmgaard.

Innehåll

 • Inledning
 • Jan Arnald: I mina egna spår
 • Christer Johansson: Umberto Eco och de lögnaktiga tecknen
 • Anders Lindström: Vilhelm Ekelunds tragiska källor
 • Anna Williams: Moderspåren
 • Daniel Pedersen: Spåret verb (om Agnes Monus konst)
 • Sven-Olov Wallenstein: Scheerbart och glaset
 • Paul Scheerbart: Glasarkitektur
 • Lydia Wistisen: En labyrint av ekon
 • Michel de Certeu: Vandringar i staden
 • Lisa Schmidt: Spår av språk som språk
 • Jan Stolpe: Rousseaus Dialoger
 • Jean-Jacques Rousseau: ur: Rousseau domare över Jean-Jacques. Dialoger
 • Michel Foucault: Inledning till Rousseaus Dialoger