Aiolos 55: Spår II

Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med den kontinentala teoritraditionen. Aiolos erbjuder ett rum för dem som vill ha nya perspektiv på litteraturen, konsten och teorin. Vi rör oss fritt i tid och rum, från Rousseau och romantiken fram till den samtida litteraturen och konsten. Redaktörer: Jan Arnald, Carin Franzén, Ingemar Haag och Jan Holmgaard.

Innehåll

 • Inledning
 • Jorge Luis Borges: Kafka och hans föregångare
 • Håkan Trygger: Spårets temporalitet mellan Ricæur och Borges
 • Antipatros: Så mycket bättre
 • Spår av Sapfo
 • Matilda Amundsen Bergström: Louise Labé Lesbienne
 • Anders Lindström: Edith Södergran och spåren av det grekiska
 • Per-Arne Bodin: Pusjkin och Greta Garbo
 • Sophie Wennersheid: När kloakvattnet stiger...
 • Daniel Pedersen: Linjer, rutor, gruvor, gravitationer
 • László Krasznahorkai: Vinddriven stående
 • Einar Asketstad: Månarmbandet
 • Felice Rova: ”Where do you come from”
 • Umberto Eco: Det öppna rekets poetik
 • Umberto Eco: Berättarstrukturerna hos Ian Fleming
 • Sven-Olov Wallenstein: Ecos öppna verk
 • Bildförteckning