Aiolos 57-58: Kung Oidipus

Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med den kontinentala teoritraditionen. Aiolos erbjuder ett rum för dem som vill ha nya perspektiv på litteraturen, konsten och teorin. Vi rör oss fritt i tid och rum, från Rousseau och romantiken fram till den samtida litteraturen och konsten. Redaktörer: Jan Arnald, Carin Franzén, Ingemar Haag och Jan Holmgaard

Innehåll

 • Inledning
 • Niklas Haga: Kung Oidipus- inledande anmärkningar
 • Sofokles: ur Kung Oidipus
 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Övergång till den grekiska världen
 • Anders Lindström: Hegel och övergången till det grekiska
 • Jean-Pierre Vernant: Tvetydiget och omvändning
 • Michel Foucault: Oidipus vetande
 • Jacques Derrida Ur Glas
 • Derrida, Hegel och tragedin: CSven-Olov Wallenstein
 • Uljana Akca: Hegel, Antigine och historien om erkännandets ursprung
 • Charlotta Weigelt: Oidipus hemkomst till Kolonis
 • Johan Tralau: Det politiska tänkandets ursprung
 • Håkan Trygger: Om Enar Merkel Rydbergs fotografier. En blick från sidan
 • Hans-Roland Johnsson: Corneille, Oidipus och Aristoteles: Hans-Roland  Johnsson
 • Johann Wolfgang von Goethe: Anmärkningar till Aristoteles Poetik
 • Håkan Trygger: Anmärkningar om Goethes teorier om det tragiska konstverket
 • Johann Wolfgang von Goethe: Harzers om vintern
 • Sebastian Kaufmann: Goethes Harzresa om vintern och det sublimas tradition
 • Andreas Hjort Møller: Klipper, stier, vandfald. Agathe tyche i Goethes naturlyrik
 • Daniel Pedersen: Labyrintens illusioner om Carla Garlaschi
 • Bildförteckning