Aiolos 60-61: Dionysos

Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med den kontinentala teoritraditionen. Aiolos erbjuder ett rum för dem som vill ha nya perspektiv på litteraturen, konsten och teorin. Vi rör oss fritt i tid och rum, från Rousseau och romantiken fram till den samtida litteraturen och konsten.

Innehåll

 • Inledning
 • Anne Carson: Jag ösnkar jag var två hundar då kunde jag uppföra mig
 • Niklas Haga: Synopsis
 • Friedrich Nietzsche: Den dionysiska världsåskådningen
 • Niklas Haga: Notiser till Den dionysiska världsåskådningen
 • Jean-Pierre Vernant: Den maskerade Dionysos i Euripides BAckanterna
 • Dimitrios Iordanoglou: Gåtor och storslagna ting-Dervenpapyren, kolumn 7
 • Peter Jackson Rova: Vid offervägens slut
 • Kasten Rönnow: Zagreus och Dionysos
 • Anders Lindsröm: Dioynisk dramaturgi
 • Håkan Trygger: Om Ylva Carlgrens konst
 • Pierre Hadot: Sokratesgestalten
 • Aischylos: Lykurgin
 • Niklas Haga: Aischylos Lykurgi- ett handlingsförslag
 • Felice Jackson Rova: Några tankar om Sylvia Naimarks konst
 • Timothy Morton: Den ekologiska medvetenhetens oidipala logik
 • Eugene Thacker: Kosmisk pessimism
 • Erik van Oijen: Eugenen Thacker och världen. utan- oss
 • Bildförteckning