Konstperspektiv 4/2009: Grafiken på frammarsch

Nordens största tidskrift om konst. Speglar konstlivet med aktuella utställningar, design och arkitektur, konstnärsporträtt och kritisk debatt. Rikt bildmaterial.

UR INNEHÅLLET: Den demokratiske konceptualisten – Jacob Dahlgrens konstnärskap förenar en känsla för gräsrotsdemokrati med kärleken till den abstrakta konsten • Grafisk tradition och förnyelse – Grafiken som konstart har hundratals år på nacken. I våra dagar befinner den sig i en intensiv period av förnyelse • Grafiska snilleblixtar i Mariefred – Vi har besökt Sveriges enda konsthall för samtida grafisk konst • Mörkret i dig – Kopparstickaren Åke Johansson låter den klassiska tekniken ge samtiden röst • Grafisk tekniker – Vad vet du egentligen om olika grafiska tekniker? Vi ger dig några ord på vägen • Sten och vatten i konstens geologiska trädgårdar – Projektet Geologisk Trädgård skapar unika möten mellan konst och industriminne.

Nøkkelord: Tidsskrifter Kunst Samtidskunst Grafikk