Kritiker 20-21: Dialoger

Kritiker är en nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik som utkommer i förlängningen av "Nordisk kalender". Utgivare för nordisk kalender var Ariel, på vars stam Kritiker ympats. Med ett 129-sidigt nummer i kvartalet hoppas vi att Kritiker ska kunna vara den bestende form för en nordisk kritisk offentlighet vi för ett par år sedan efterlyste som en möjlighet.

INNEHÅLL: Redaktionellt: Kritiken-en litterär gestalt? • Dialoger: Bettina Schmidt: Navnet mitt er ikke penger-men tanke. Dambudzo Marechera, en kompromissløs dobbeltgjenger • Dambudzo Marechera: Ur Cemetery of Mind • Linnéa Eriksson: Smetar av sig. Att läsa med Susan Howe • Kristofer Folkhammar: Willy Granqvist • Peter Johan Meedom: Ultramontan • Anja Høvik Strømsted: Jeg døper en øy • Andreas Vermehren Holm: ”1. BOG” Uddrag af digtværket Fald fra et hvilket som helst sted • Andreas Vermehren Holm, Anja Høvik Strømsted: A/A Med tegninger af Kim De Laybourn • Leslie Kaplan: Værktøjerne • Stinne Storm: Ur texas • Siri Areyuna Wilhelmsson, Johanne Lykke Holm: Den ockulta maskinen • Beata Begrgren: ”Föremål göm dig-böj dig ner och beta” • Johanne Lykke Holm, Kristofer Folkhammar: Johanne Lykke Holm och Kristofer Folkhammar läser Margot av Michal Witkowski i översättning av Stefan Ingvarsson och Emi-Simone Zawall • Andreas Vermehren Holm & Karsten Sand Iversen: Virkeligheden er ordenes skygge • Karsten Sans Iversen: Din tjener hører-At oversætte fra sarask till jysk • Kristofer Folkhammar: När han kysste mig förlorade jag allt • Sharks: Ur Ho Chi Minh-staden •Appendix/vedlegg/Appendiks: Vendela Fredricson: Vad är kritik?