Lyrikvännen 4-5/2020: Scen

Lyrikvännen är Sveriges äldsta lyriktidskrift. Sedan 1954 har tidskriften varit en plats för debutanter och etablerade poeter. Vi bevakar samtidslyriken och har ett öga i backspegeln på såväl svensk som utländsk poesi.

Innehåll

 • Ledare
 • Medverkande

Dikter

 • Nachla Libre
 • Rå: Revolution, säger du?
 • Jon Ely Xiuming Aagaard Gao
 • Timimie Märak
 • Tara Lune
 • Nino Mick: Ur Tjugofemtusen kilometer nervtrådar
 • Mona Monasar: Hemlösa kometer
 • Nemo Andreasson
 • CNIDARIEL: En dag hittar jag en plats där jag hör hemma
 • Hedvig Bjerned: Rädd för ljuset
 • Plato Mavrokostidis: Ur 13 Böner
 • Farhiya Feysal: Rötter
 • Det Nya Gardet: Jag har lärt mig av dig
 • Rönn
 • Pascal Prelog
 • Edwin Safari: Gud sa
 • Andra Anna
 • Sanna Hedlund: Utredd eller utdöd?
 • Saman Sokhanran: Tio punkter
 • Mariama Jobe: Ur En Svart Flickas Handbok
 • Robin Nazari: Dö i Sverige
 • Segal Mohamed: Floden av ekon
 • Shantis Klang: Papperstiger
 • Agnes Török: Det är så vi bygger den
 • Yolanda Aurora Bohm Ramirez

Texter

 • Introduktion till en muterande litteratur. Yolanda Aurora Bohm Ramirez
 • Den levande dikten och den döda. Agnes Török
 • Läsövningar. Yolanda Aurora Bohm Ramirez
 • Skrivövning. Yolanda Aurora Bohm Ramirez
 • Poeten ska ha skrivit dikten själv. Nino Mick

Kritik

 • Ulf Eriksson om Adam Westman: Folkets park
 • Cecilia Luzon om Lizette Romero Niknami: De försvunna
 • Sebastian Lönnlöv om Kristofer Folkhammar: I takt, inatt
 • Magdalena Rozenberg om Jila Mossaed: Åttonde landet
 • David Zimmerman om Eva Runefelt: Urvärlden
 • Elisabeth Hjorth om Niklas Rådström: Då, när jag var poet