Lyrikvännen 4-5/2022: Skogsfolk, romantik & känslomaterialism

”Ja, det sägs att nordborna har en särskild relation till skogen och rapporter om skogens hälsofördelar driver nu på den hyperciviliserade människans begär efter natur. Ett slags förvildad romantisk längtan, som kan urskuljas också i samtidspoesin.”

Ur numrets ledare
 
  • Poesi av Tobias Berggren, Daniela Danz, Adriana Aires Rastén, Karl Daniel Törnkvist, Tone Hødnebø och Eva-Stina Byggmästar.
  • Essäer av Mats O. Svensson, Jila Mossaed, Sofia Roberg, Sanna Samuelsson, Jenny Jarlsdotter Wikström, David Zimmerman och Anahid Nersessian. 
  • Recensioner: Kristoffer Appelvik Lax om Lennart Sjögren, Ulf Eriksson om Helena Boberg, Merima Dizdarevic om Lina Ekdahl, Niklas Söderberg om Jenny Tunedal, Hanna Riisager om Theodor Hildeman Togner, Hzar Sultan om Li Li och Nino Mick om Nicole Charro.

Andre kunder kjøpte også: