Medusa 3/2015

Innehåll Denis Searby: Hur såg det antika Grekland och Rom på pyramiderna? Mårten Ericson: Verm var Aristokrates? Medusa tipsar Christina Heldner: Dekoration eller poetisk fördjupning? Om de antika fragmenten i Odyssaus Elytis diktcykel To axion Esti Sten Niklasson: Språkens uppkomst och historia Marianne Bjerre Jansson: En Spjutbärares liv Recensioner Ragnar Hedlund: Att samla kunskap online. Mynt på Uppsala universitet och Alvin-databasen Eva Rystedt: Medusa Beskrivning Medusa är en populärvetenskaplig tidskrift som behandlar Medelhavsvärldens kulturer under antiken men även det antika arvet. Våra artiklar spänner över ett brett spektrum, från det minoiska Kreta och myten om Atlantis till Gustav III:s romerska resa och är alltid rikt illustrerade. Förutom ca fem artiklar per nummer innehåller tidningen även recensioner av böcker med antikanknytning samt notiser om utställningar, utgrävningar och andra aktualiteter inom antikvärlden. Redaktionen har en nära kontakt med den engagerade prenumerantkretsen.

  Maria Lowe Fri (red.): Medusa 3/2015
 • Forlag: Medusa
 • Utgivelsesår: 2015
 • Tidsskrift: Medusa
 • Kategori: Tidsskrifter
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • ISBN:
 • Innbinding: Heftet