Norsk medietidsskrift 4/2009

Norsk medietidsskrift er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift (nivå 1) som utgis av Norsk medieforskerlag. Tidsskriftets formål er å publisere vitenskapelige artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning, samt å publisere debattstoff og bokanmeldelser. Tidsskriftet skal tilstrebe en tverr-faglig profil og å skape dialog mellom akademiske og praktiske mediemiljøer.

INNHOLD

Lars Nyre – Det norske i norsk medievitenskap.

Kristine Jørgensen – Conan eller Josefine? Politikk og økonomi i den norske spillbransjen.

Trygve Beyer Broch og Kari Fasting – TV2 konstruerer en håndballkriger. Kjønnede og symbolske medierepresentasjoner av herrehåndball.

Karoline Andrea Ihlebæk – Folkejournalistikk i NRK – redaksjonelle valg og utøvelse av kontroll.

Barbara Gentikow – Medieforskere i offentligheten.

Asbjørn Grønstad og Øyvind Vågnes – Litt om med(i)vitskap

Torgeir Uberg Nærland – Psykologisk perfeksjon gjennom eteren. Et intervju med Thomas Johansson.

Margaretha Melin – Paul Bjerke: Refleks elelr refleksjon?

Ester Pollack – Svein Brurås: Kriminaljournalistikkens etikk.

Jill Walker – Knut Lundby (red.): Digital Storytelling. Mediatized Stories

Graham Murdoch – Hallvard Moe: Public Broadcasters, the Internet, and Democracy.

Thore Roksvold – Peter Dahlén: Sport och medier.

Audun Engelstad: Andrew Nestingen: Crime and Fantasy in Scandinavia.

 

Nøkkelord: Tidsskrifter Medier Media Journalistikk