Ord & Bild 1-2/2009: Röster

Ord & Bild är Sveriges äldsta och traditionsrikaste kulturtidskrift, grundad 1892. Här läser du de bästa essäerna, intervjuerna och debatterna om vår tids viktigaste frågor. Konst, litteratur, musik, samhälle, ekonomi, filosofi, historia, kritik…

UR INNEHÅLLET: Jeff Olsson: Farwell transmission • Jerry Määttä: Med boken i örat • Erik Bünger: Captain Howdy • Amelie Björck: Som om öronen blev smutsiga • Ramus Fleischer: Runt hösten står ett stängsel • Jeff Olsson: Orphan Street • Mats Malm: Rekonstruerade röster? • Att flytta in i ett annat språk – samtal om översättning • Jenny Högström: Lite av ett mysterium • Inger Christensen: Epilogos • Caroline Bergvall: En katt i halsen • Agneta Enckell: Textens tiltul • Jeff Olsson: Opening ceremony • Jenny Tunedal: flamma: inuti elden • Cia Rinne: Notes for soloists • Jeff Olsson: Go to me with the land • Fredrik Nyberg: Tysta-leken • Teddy Hultberg: Klangpoeterna i radioverkstan • Jesper Olsson: Den enda talande maskinen i sitt slag • Jeff Olsson: Sorrow ranger • Jörgen Gassilewski: Bortom deklamationen • Johannes Björk: Artauds skrik • Antonin Artaud: Serafins teater • Douglas Kahn: Smärtan och konstens skrik.