Ord & Bild 4/2010: Andra sidor

Ord & Bild är Sveriges äldsta och traditionsrikaste kulturtidskrift, grundad 1892. Här läser du de bästa essäerna, intervjuerna och debatterna om vår tids viktigaste frågor. Konst, litteratur, musik, samhälle, ekonomi, filosofi, historia, kritik… Ord&Bild undersöker varje aspekt av "Kulturen". Och ifrågasätter den. • "Sveriges främsta kulturtidskrift." (Dagens Nyheter) • "Vår enda europeiska tidskrift." (Aftonbladet) • "Ord&Bild framstår i dag som en extremt vital samtidseuropeisk kulturtidskrift som utan att tveka sträcker sig i alla tänkbara riktningar på en och samma gång."

UR INNEHÅLLET: Leslie Kaplan: Hela mitt liv har jag varit kvinna • László F Földényi: Från kris till kris • Johanna Maxl: Det femte barnet • Pär Thörn: Utdrag ur kommande manus • Meira Ahmemulic: Lokum • Karin Wiklund: Femte maj • Malin Nord: Jag vill samla allt vatten vid dina fötter • Helena Granström: det frånvarande är närvarande i allt som skrivs • Julie Sten-Knudsen: Två dikter • Jonas Ellerström & Adolph Törneros: Sättet att sluta brev • Matilda Södergran: Utplåna. Utrota. Radera. Stryka. Sudda ut. Förinta. Förstöra • Signe Vad: Woke up Sticky • Thomas Wiczak: Zaun • Kritik.