Ord & Bild 5/2009: Avstånd

Ord & Bild är Sveriges äldsta och traditionsrikaste kulturtidskrift, grundad 1892. Här läser du de bästa essäerna, intervjuerna och debatterna om vår tids viktigaste frågor. Konst, litteratur, musik, samhälle, ekonomi, filosofi, historia, kritik… Ord&Bild undersöker varje aspekt av "Kulturen". Och ifrågasätter den. • "Sveriges främsta kulturtidskrift." (Dagens Nyheter) • "Vår enda europeiska tidskrift." (Aftonbladet) • "Ord&Bild framstår i dag som en extremt vital samtidseuropeisk kulturtidskrift som utan att tveka sträcker sig i alla tänkbara riktningar på en och samma gång." (Göteborgs-Posten)

UR INNEHÅLLET: Magnus Ringgren: Om ett återfunnet diktutkast av Willy Granqvist • Willy Granqvist: Dikt • Helena Granström: Mellan dig och det levande finns alltid någonting dött • Kristoffer Arvidsson: I en annan tid på en annan plats • Meira Ahmemulic: Brödtext • Peter Törnqvist: Visby, vinterblåsning (med rölleka) • Peter Gärdenfors: Varför skall du vidga dina vyer • Leif Holmstrand: Hogg och idéer om överträdelselitteratur • Anna Hansson: Alien Dimension • Emma Eldelin: Om stereoskopet och en revolution i seendets historia • Ida Säll: Hockey • Lina Hagelbäck: 8 dikter • Lina Wolff: Tarantella • Einar Askestad: Beduinens dröm.