Ordfront magasin 8/2007

UR INNEHÅLLETYrke: väntare Skärholmsmodellen går på turné i Sverige. Men vad innebär egentligen denna omhuldade modell för unga arbetslösa? Kajsa Ekis Ekman träffade arbetssökande runt om i landet och fann en armé unga människor som tillbringade dagarna med att – vänta • Ett år med Reinfeldt Den svenska modellen är snart ett minne. På ett år har alliansregeringen punkterat många av välfärdsstatens grundpelare. Stefan Carlén, Christer Persson och Daniel Suhonen gör en genomgång av en försåtlig retorik, regelrätta attacker och konsekvenser • Minskat bistånd Det svenska biståndet håller på att urholkas. Avskaffa Sida, slopa en-procentsmålet, ge biståndspengar till försvaret är några av förslagen från enskilda riksdagsledamöter, Timbroskribenter och ledarsidor. Och regeringen lyssnar. Lennart Kjörling försöker reda ut den nya biståndspolitiken • Finlands bluff är vår 2003 infördes avdrag för hushållsnära tjänster i Finland. Statistiken visar att den rikaste tiondelen av befolkningen fick mest nytta av denna "arbetsmarknadspolitiska" åtgärd. Markku Vuorio har granskat ett system som 2004 utnyttjades av 6,6 procent av befolkningen och kostade skattebetalarna 111 miljoner euro. • Krackelerad äldreomsorg Regeringens politik öppnar för en segregerad offentlig äldreomsorg med fler och bättre tjänster för den som har råd att betala och ett avskalat basutbud för andra. Petra Ulmanen menar att det på sikt hotar hela det generella välfärdssamhället • Feminist med blick för klass Beverly Skeggs är en av världens främsta feministiska forskare. Just nu undersöker hon hur realityteve skapar klass och kön. Lena Sohl mötte henne i ett omtumlande samtal om arbetarklassterotyper och medelklassångest

Nøkkelord: Tidsskrifter