Paletten 1/2023

Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten – fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940.

Innehåll

 • Redaktionellt. Sinziana Ravini
 • Poeterna. Nazanin Raissi
 • Den symboliska Lagen. Peter Jansson
 • Angreppet på det symboliska. Cecilia Sjöholm
 • Luna Lopez.
 • Kluvna känslor: vantrivsel i kulturen. Georges Didi-Huberman
 • Sorg som kokar. Charlott Malmenholt
 • On God and Gods. Speculating on the Egde of Psychoanalysis: Rings and Voids. Pablo Lerner
 • På tvärs med empatin ... ... i linje med psykoanalysen. Sophie Mendelsohn
 • The Hysterics’ Demands: The Curator's role within the Symbolic. Anna Kontopoulou
 • Föreställningen om en urban konst. Daniel Ricardo Terres
 • Språkförbistring som form. Om Meira Ahmemulics De höga husens rundgång. Patrik Haggren
 • MANIFESTO. Ane Hjort Guttu