Paletten 2/2011

Paletten vill med spännande texter av skilda slag; allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten - fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940.

INNEHÅLL: Redaktionellt: Milou Allerholm, Sinziana Ravini och Fredrik Svensk • Power Ekroth: I revolutionens skugga • Power Ekroth: Ahmed Basiony • Johanna Gustavsson: Realism i en tid av lögner • Sinziana Ravini: Autonomi i neoliberalismens tidsålder • Fredrik Svensk: Konversation Sarat Maharaj • Olav Westphalen • Milou Allerholm: Är hönan nöjd, blir konsten bra • Samtal om autonomi • Kajsa Dahlberg: Att stöta på patrull • Josefine Wikström: När konsten stämplar in: Konstnärligt arbete under avancerad kapitalism • Biljana Ciric: Mot individuell autonomi och aktivt tillbakadragande • Johannes Björk: Tiden är allt-om estetisk autonomi under reell subsumtion • Marti Manen: Autonomi och permanent (o)balans • Sven-Olov Wallenstein: Alexander Gottlieb Baumgarten