Paletten 3/2012

Paletten vill med spännande texter av skilda slag; allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten - fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940. Utgivare: Stiftelsen Paletten.

INNEHÅLL: Sinziana Ravini och Fredrik Svensk: Redaktionellt • Rebecka Thor: Åter till diasporan- en längtan bortom Israel? • Kajsa Dahlberg och Kalle Brolin: Du gör sån där politisk konst! • Måndagen den 16:e juni 2012 • Peter Cornell: Camille Henrots etnografi: fascination och distans • Fredrik Österblom: Graham Harman och den objektorienterade ontologin • Sinziana Ravini: Ontologiska slagfält vid modernitetens gräns • Kein Mensch- improvisation om kritik och omänskliga vändningar #1 • Dan Karlholm: Abstraktion och materialitet hos Gerhard Richter • Mikela Lundahl: dOCUMENTA (13) och det samtida historieintresset • Sven-Olov Wallenstein: Montesquieu och smakens geografi