Paletten 3/2013

Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten - fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940.

Innehåll:

Sinziana Ravini och Fredrik Svensk: Redaktionell

Fia-Stina Sandlund: She’s Scriptin

akcg: I skuggan av konstnärlig verksamhe

David Karlsson: Kulturpolitikens trojanska hästa

Anna van der Vliet: Vad är nyttan med nyttan? – Om begäret efter den ekonomiska mannens erkännande.

Curatorundersökningen

Camilla Larsson: Curatorns ordnin

Andreas Gedin: Frihet och tvån

Paletten discussion

Sven-Olov Wallenstein: Arkitektur och natur del 2