Paletten 3/2016

Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten – fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940.

Innehåll

 • Redaktionellt
 • Tvillingskapet: Fragment från tvillingskapet
 • Power Ekroth: Konsten, makten, pengarna och samhället- om Manifesta 11
 • Andrea Eva Gori: Utdrag från vibratiohighway
 • Niklas Helander: Ur (H)andMade från https://xeroxxxx.wordpress.com
 • Gigi Argiropoulou: Offentliga misslyckanden: Stunder av oordning och det ständiga försöket att få saker ”att fungera”
 • Andreas Mangione: Härja med Siri, Härja med Sverige
 • Leif Nylén: Crazy 1
 • Johanna Stillman: She wanted to be lost again (Jag blir ett fan genom att skriva att jag är det)
 • Kajsa Widegren: Stad utan monument. Del 2. Tusen kartor
 • Jenny Richards & Jens Strandberg: Caring, Cleaning and cooking: The Double Character of Domestic
 • Andreas Kein: Pragmatikern
 • Johannes Björk: Förberedande anteckningar till en undersökning om estetisk autonomi i överbefolkningens tidevarv
 • Anna Sjödahl: Kulturrevolution och konstdebatt
 • Jesper Olsson: Om Leif Nylén
 • Mikael van Reis: Omskrivningar
 • Medverkande