Paletten 3/3015

Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten - fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940.

Innehåll

Redaktionellt

Lisa Torell: Närmandet, ironi och metod

Josefine Wikström: Kampen om praktikbegreppet i samtida konst och forskning

Gabo Camnitzer: Affirmative uncertainty- critical thinking in arts education part 2: from ethical to critical

Paula Urbano: Flyktingen av den sorgliga skepnaden

Maja Hammarén: Två frågor till Paula Urbano

Frida Sandström: Ansvaret att inte låsa (upp)

Jan Hietala: Den normativiserande historieskrivningen av Nils Dardel

Pontus Kyander: När curatorn blir diktaturens polis

Jonatan Habib Engqvist: 25 okt Paletten- på skrivbordet

Adrien Sina: Feminina aktioner och begärets skrift om Valentine de Saint-Point

Patrik Haggren med Sara Lindeborg: Trädan, abstraktion och feministisk genealogi- intervju med Sara Lindeborg

Sven-Olov Wallenstein: Konstarternas moderna system, del 2