Paletten 4/2008: Baletten

Paletten vill med spännande texter av skilda slag; allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten - fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940. Palettens nya nummer har dans/koreografi/performance som tema. Gästredaktörerna koreografen Malin Elgán och curatorn Josefine Wikström har valt texter som kretsar kring koreografi, distribution, performativitet, produktion, informella ekonomier och demokrati. Formgivningen av detta nummer är gjort av Friendly Matters. Ur innehållet: Konsthistoriken Dorothea von Hantelmann om performance och performativitet, ett föredrag av konstnären Tino Sehgal där han ifrågasätter sambandet mellan utveckling/framsteg och teknologi, arkitekten Celine Condorelli i en intervju om arkitektur, shoppinggallerior och Dan Graham, koreografen och teoretikern Mårten Spångberg skriver om affekter och ficktjuveri i förhållande till koreografi och curatorn Vanessa Desclaux om utställningen Here We Dance.. Bildverk av Berlinbaserade koreografen Frédéric Gies och svenska konstnärerna International Festival och Johanna Gustafsson-Fürst.

Nøkkelord: Tidsskrifter Kunst Kunstteori Essay Dans Performance