Paletten 4/2011-1/2012

INNEHÅLL: Redaktionellt • Elna Svenle skriver om Crowdfunding den nya formen för alternativ konstfinansiering. Ett demokratiskt eller populistiskt grepp?: Många bäckar små • Karl Palmås: Om ”underjordisk mänsklighet” och spekulativ sociologi • Frans Josef Petersson: Händelser i en lägenhet. Kwie-Kulik. En betraktelse över en komplicerad relation • Tommy Olsson: Där världen slutar och konsten börjar • Anhony Marcellini och Matthew Rana: Anteckningar om en icke-antrocentrisk social praktik • Camron Vael: Psychic Warfare; Med jämna mellanrum dyker de upp i stadsrummet och utför psykiska attacker mot väl valda politiska mål. • Johan Börjesson: Tala om det • carl-Johan Rosén: Arduino. Från hackerutopi till gudomlig kommers- om ett projekt som förlorada sin själ på vägen mot fulländning • Annica Karlsson Rixon och Anna Viola Hallberg: Handlings rymd • Robert Stadinski: Revolution som konstnärligt medium. Om neuropolitikens framväxt • Erik Andersson: Konstnärlig forksning och den positivistiske andre • 3 december Stockholm: Samtal om autonomi 3 • Sven-Olov Wallenstein: Jrönika om Diderot och kritiken

Paletten vill med spännande texter av skilda slag; allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten - fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940. Utgivare: Stiftelsen Paletten.