Paletten 4/2015

Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten – fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940.

Innehåll

 • Redaktionellt
 • Hiva K: My father´s color periods
 • Maja Hammarén: intervju med Hiwa K och tre kommentarer från Aneta Szyslak
 • Paletten red.: Intervju: Vad är Camp?
 • Maja Hammaré: Högdalen
 • Katxeré Medina: Arbetsförmedlingen- en odyssé genom det svenska systemet
 • Annika Lundgren: Intervju med Gregory Sholette- om relationerna mellan konst, aktivism och akademism
 • Gabo Camnitzer: Affirmative uncertainty-critical thinking in arts education, part 3: Etichal affirmation and expansion
 • Mikhail Lylov & Patrik Haggren: Jordbrukets siffror och figurår- kritik av det ekonomiska begreppet om livet
 • Johannes Samuelsson: Rim och ranson
 • Lisa Schmidt: Konst och poesi som organisk arkitektur- maskinestetik och performativitet hos baronessan Elsa
 • Anton Göransson: Lidandets lustgård, octáve Mirabeau 1899- om litteraturens performativa rum och dess kritiska potentialitet
 • Sven-Ölov Wallenstein: Kant, det sköna och det sublima