Paletten 4/2016

Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten – fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940.

Innehåll

 • Redaktionellt
 • Fia-Stina Sandlund: Feminismens temperatur eller hur vi, nästan sprängdes i bitar av konsensus
 • Lisa Rosendahl: Mordisk design?
 • Niilas Helander: Sami Art and the Land Insisting on a Reciprocal Relation to Our Surrounding
 • Niilas Helander: Intervju: Britta-Marakatt Labba, Elle Sofe Henriksen, Silje Figenschou Thoresen och Matti Aikio
 • Slaire Bishop: Vit box, svart box, offentligt rum
 • Michele Masucci: Plasticitet som motstånd
 • Nina Power: Filosofi, sexism, känsla, rationalism
 • Fred Moten & Stefano Harney: Skuld och kredit
 • Maja Hammarén: 4 frågor till översättarna
 • Thomas Millroth: Kring rörelser i konsten modell 1940-tal, folkdekor m. fl.
 • Patrik Haggren: En släng av det allmänna kursraseriet
 • Angelica Falkeling: Fair Play
 • Sam Carlshamre: Adonis och det sorgliga tillståndet
 • Dorinel Marc: Kära terrorister!
 • Markus Degerman: Internationalisering som institutionell opportunism