Paletten 4/2019

Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten – fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940.

Innehåll

  • Redaktionellt
  • Algorasism och problemet med intelligenta maskiner. Robert Stasinski
  • I tvist med tänkbarhetens väktare. Fanny Wendt Höjer
  • Om neutralitetspolitik och nazism i konsten. Joakim Forsgren
  • Fetishism is a humanism. Aurelie Galois
  • Det reaktionära avantgardet. Om Romaine Brooks och Gabriele D' Annunzio. Magnus Bärtås och Fredrik Ekman
  • Livet i 2.5 dimensioner. Sonia Hedstrand
  • Du är här nu. My Lindh
  • Medverkande