Profil 3-4/1969

Arbeidet med dette nummeret av Profil har gjort det klart for oss at det er en nær sammenheng mellom de kvalitetsvurderingene som preger ulike områder av kulturen og de verdinormene som ligger til grunn for prioriteringa i samferdselspolitikken. Vi har forstått at “de kvantitative grenser som avgjør tingenes kvalitet” blir fastlagt av den herskende klassens planlegging og utbygginga av materiellstrukturen i byene og på landsbygda. Kampen for innføringa av sosialismen i Norge kan derfor ikke bli effektiv før de kvantitative grensene som opprettholder den borgerlige kulturen overskrides gjennom omveltninger innafor den bestående materiellstrukturen.

I 1969 viet den daværende redaksjonen av Profil et helt nummer til å analysere “den bestående materiellstrukturen”, representert ved “Norsk veiplan” og datidens norske samferdselspolitikk. I dag framstår dette nummeret som et av de redaksjonelt sett mest vellykkede forsøkene i Norge på å skape en omveltning innenfor den bestående litterære materiellstrukturen, og stiller noen spørsmål som ikke er mindre aktuelle nå, hvor skottene mellom litteratur og praktisk politikk tilsynelatende er tettere enn noen gang.

Det er ingen kvalitativ motsetning mellom de interessene som står bak Gyldendal Norsk Forlag, for eksempel, og de interessene som styrer utbygginga av veinettet. Når vurderinga av kvaliteten i en roman skjer tilsynelatende uavhengig av saksbehandlingene i Samferdselsdepartementet må dette ses i sammenheng med arbeidsdelinga som blant annet har skapt skinnbegrepene “kulturpolitikk” og “samferdselspolitikk”. I virkeligheten er det de samme verdinormene som legges til grunn for vurderingene: romanen og saka i departementet er underlagt de kreftene som opprettholder og styrker kapitalmaktas interesser.

Profil på slutten av sekstitallet er et tidsskrift de fleste har hørt om, men få har lest. Forlaget Attåt håper at gjenopptrykket skal føre til en nylesning av Profil fra denne perioden og vise et mulig annet blikk på dagens tidsskriftpraksis.

Utgivelsen er et samarbeid mellom Forlaget Attåt og Norsk Tidsskriftforening og blir lansert under Tidsskriftdagen på Litteraturhuset i Oslo 20/9.

Nøkkelord: Tidsskrifter

Andre kunder kjøpte også: