Vagant 1/09

«Og hva mer er, dette betyr at for å være i stand til å gi en diagnose av sin samtid, må man være beruset av den samme samtiden.» Utsagnet er betegnende for filosofen Peter Sloterdijk, som i over to tiår vært en omdiskutert figur i Tyskland, med sin ressentimentsbekjempende, vedholdende insistering på å reinstallere selvtilliten og vitaliteten i mennesket, etter modernitetens mange sivilisatoriske tilbakeslag og derav følgende filosofiske forsiktighetsregler. Sloterdijk utøver en suveren frihet i forhold til akademiske fagbåser og skrivemåter, og bruker litterære former til å utvikle det han selv har omtalt som en «hyperbolsk» tenkning, som tillater seg å berøre det potensielt farlige og energiske i samtidens kultur. Vagant 1/09 vier forfatterskapet 60 sider: intervju, oversettelser, introduksjoner og kommentarer. Nummeret inneholder ellers stoff om elektronisk litteratur, barbarisk engelsk og norsk metall; anmeldelser av AS Hermansen, Kristine Næss, Gunnhild Øyehaug, Das Beckwerk, Bruno K. Öijer, 28/6 og Aki Salmela; dikt av Bert Papenfuß og prosa av James Joyce og Øyvind Ådland. Pluss mye mer.

Ute 21. april.

Andre kunder kjøpte også: