Vagant 2/2012

Vagant er et tidsskrift for litteratur, kunst, film, ideer og samtidsdebatt, og utgir fire omfangsrike papirutgaver i året. I tillegg oppdateres nettsidene hyppig. Første nummer kom i 1988, og siden har Vagant vært et arnested for ny litteratur, begeistrede intervjuer, kritiske kommentarer, humoristiske stikk til det etablerte kulturlivet, oversettelser av nytt og gammelt, filosofiske sideblikk og dyptpløyende analyser. I dag favner bladet videre enn noen gang tidligere, både hva gjelder emner, sjangre og bidragsytere. Vagant anno 2012 har som målsetning å injisere det norske og nordiske ordskiftet om litteratur, kunst og samfunn med nye ideer, perspektiver og impulser utenfra. Tidsskriftet er også et stridsskrift: Vagant skaper debatter og gir rom til spenninger mellom generasjoner og grupper. Vagants temaavdelinger oppsøker verdensbyer, frembrytende idéstrømninger og politiske utfordringer. Målsetningen er hele veien å koble litteraturen, kunsten og leserne på samtidens akutte spørsmål.

Sentralt i nummeret står Knut Engelskjøns essay om å vokse opp med en far som var Waffen SS-frivillig. Engelskjøn skriver om den personlige smerten foreldregenerasjonens valg påførte barna, og kritiserer blant annet Foreningen for NS-barn for ikke å ha tatt et oppgjør med nazismen. Engelskjøns holdning er klar: «Jeg tilhører de etterkommerne av NS-medlemmer som mener at vi må ha mot til offentlig å distansere oss fra våre foreldres handlinger under okkupasjonen.» Essayet «Mer enn en landssviker» vil berøre mange med sin eksistensielle tiltale, og presenterer refleksjoner til ettertanke og debatt om hvordan krigen har levd videre i det norske etterkrigssamfunnet.

Nummerets temaavdeling dreier seg om Berlin. I løpet av 2000-tallet har stadig flere kunstnere og studenter fra hele Europa strømmet til Tysklands hovedstad. Vagant spør: Hvordan endres Berlin av å ha blitt samtidens hovedsete for europeiske kunstnere og forfattere? Gjennom bidrag fra en rekke Berlin-bosatte skandinaviske forfattere og kritikere, kommer vi nærmere en metropol i konflikt med selv selv.

Andre saker i nummeret:

En tid for kjøtt
Trengte vi en ny norsk Bibel?

Eurabia på norsk
Kontrajihadisme i offentligheten før 22. juli

Romantiske obduksjoner
Aleksandr Sokurov gyver løs på Faust

Den unge kvinnen og havet
Sandra Kolstads sommerplaner

Ansvarlig redaktør: Audun Lindholm. Redaksjon: Bernhard Ellefsen, Anne Helene Guddal, Erlend O. Nødtvedt, Anngjerd Rustand, Bår Stenvik, Sigurd Tenningen, Maria Lyngstad Willassen. Design: Øystein Vidnes. Husillustratør: Andreas Töpfer.

Andre kunder kjøpte også: