Samisk shamanism

Jörgen I Eriksson har under sina resor i Sameland noga följt och studerat noajdiens och det samiska tänkandets andliga renässans. Har den politiska radikaliseringen i den samiska saken även fört med sig en återknytning till den egna andliga traditionen? Den samiska shamanismen, förvisso många gånger undertryckt och förtrampad, visar sig leva; fortfarande ljuder jojken och noajdietrumman i Sameland.

I denna bok skildras de samiska shamanernas andehjälpare och gudavärld. Själsbegreppet och noajdietrummans symboliska bilder analyseras och lappmannen Jon Johanssons signerier och besvärjelser redogörs för överskådligt. Dessutom skärskådas hällristningarna vid Alta och jojkens betydelse som förenare av världarna. Boken avslutas med en diskussion om det samiska och sibiriska sambandet i fornnordisk religion.

Denna upplaga av Samisk shamanism innehåller även bidrag från Louise Bäckman, själv same och tidigare professor i religionshistoria, Mikael W Gejel och Mikael Hedlund, som båda sedan många år forskar i shamanism.

Samisk shamanism ingår i förlagets serie Gul. 

Nøkkelord: Antropologi Religion

Andre kunder kjøpte også: