Avhandling i litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter

Avhandling i litteraturvetenskap är en essäsamling som undersöker några av de mest akuta frågorna om hur vi skall förstå litteraturen som konstform. Det handlar naturligtvis inte bara om problem som är unika för litteraturvetenskapen. Lika mycket handlar det om hur man i allmänhet skall kunna närma sig litterära verk utan att göra våld på deras ofullbordade möjligheter, utan förutfattade meningar om tolkning, meningsfullhet och vad som är god litteratur.

 

Nøkkelord: Teori Litteraturvitenskap

Andre kunder kjøpte også: