Vecket: Leibniz och barocken

I Vecket: Leibniz och barocken sätter Deleuze Leibniz filosofi i förbindelse med en »barock» estetik, dels som ett historiskt fenomen, men också som en konstnärlig och filosofisk tankemöjlighet i vår tid. Här når Deleuzes speciella sätt att kommentera sin fulländning, ett sätt som bygger på en fundamental identifikation med den författare han kommenterar – inget är honom mer fjärran än en kritik som vill påvisa svagheter och inkonsistenser. Deleuze spårar begreppet veck – le pli – på alla områden av Leibniz tänkande, från den monadologiska metafysiken till matematiken, fysiken, synen på materien etc. I Deleuzes läsning blir le pli till ett operationellt drag som i olika former – inveckling, utveckling, veckning – verkar inte bara i Lebniz tänkande, utan också inom såväl 1600-talets barocka konst som inom samtida estetiska uttryck som musik, poesi och bildkonst.

 

Nøkkelord: Filosofi Litteraturvitenskap Kunst Musikk Barokken

Andre kunder kjøpte også: