Samtaler på Tusculum

389,-

Marcus Tullius Cicero (106-43 f.Kr.) regnes som en av den latinske litteraturs fremste representanter. Han var en betydelig stilist og taler, og forfattet dessuten en rekke filosofiske verker. Hans store fortjeneste var at han gjorde den greske filosofi kjent for romerne ved sine tallrike bearbeidelser av og kommentarer til greske filosofer.

I likhet med "Om gudenes natur" og "Om vennskapet" hører "Samtaler på Tusculum" med til den mest sentrale del av Ciceros filosofiske forfatterskap. Cicero skrev verket i løpet av sommeren og høsten år 45 f.Kr., og det er dedisert til Brutus, den vordende Caesar-morder. Verket er formet som en fiktiv dialog som finner sted på Ciceros landsted (Tusculanum i nærheten av den gamle byen Tusculum i Latium). Cicero diskuterer ulike filosofiske problemstillinger knyttet til død, sorg og depresjon med en anonym samtalepartner. Skriftet er delt opp i fem avdelinger («bøker») og presenterer argumenter fra forskjellige greske filosofiske retninger og Ciceros vurderinger og motargumenter. Bok I tar for seg døden og frykten for den, bok II dreier seg om å utholde smerte, bok III om å lindre depresjon, bok IV om å rå bot på menneskets øvrige affekter, og bok V om å innse at dyden er tilstrekkelig for å leve et lykkelig liv.

I tråd med en metode praktisert også i andre av hans filosofiske skrifter streber Cicero etter å vurdere ulike oppfatninger og synspunkter på en fordomsfri måte for å finne de argumenter som virker mest sannsynlige eller troverdige (probabile). Både stoiske, peripatetiske (aristoteliske) og akademiske (platonske) argumenter tas opp til vurdering, og samtalen føres i en dannet, tolerant tone, med et visst unntak for epikureiske standpunkter, som gjenomgående avvises i Ciceros filosofiske forfatterskap.

Til tross for den fordomsfrie vurdering av ulike retningers oppfatninger, kan "Samtaler på Tusculum" sies å være den dialog der Cicero står stoisismen nærmest. At Cicero i den politisk turbulente perioden mot slutten av sitt liv var sterkt engasjert i problemstillingene dialogen tar opp til debatt, viser seg også i stil og fremstillingsmåte; "Samtaler på Tusculum" er skrevet i en til tider høytidelig og intens stil som ikke finnes andre steder i romersk litteratur.

Boken er utkommet i Thorleif Dahls Kulturbibliotek.

Nøkkelord: Filosofi Idéhistorie

Andre kunder kjøpte også: