Den store sangen: Kapitler av en bok om Bob Dylan

Bob Dylan ble tildelt Nobels litteraturpris 2016. SolumBokvennen er aktuell med boken Den store sangen : 12 kapitler av en bok om Bob Dylan som lanseres 15. november. Boken er en omfattende undersøkelse av Bob Dylans sanglyrikk i lys av litterære, musikalske og kulturhistoriske kontekster. 

Boken tar for seg de lange forbindelseslinjene tilbake til antikkens førskriftlige, «musiske» dikting, middelaldersk trubadurlyrikk og den post-romantiske, visjonære diktingen, samt den «folkelige», amerikanske tradisjonen, med vekt både på importert ballademateriale og blues. 

Hovedtesen i undersøkelsen er at Dylan er en stor kunstner som har bidratt til å fornye både poesien og populærmusikken - og til å bygge bro mellom dem. Den store sangen forsøker å vise at litteraturvitenskapen har noen av de redskapene som trengs for å forstå Dylans sanger. Men det er også et vesentlig poeng at disse redskapene alene ikke er nok. En kombinasjon av lyttende, nærlesende og kontekstualiseren de tilnærminger er påkrevd for å gripe det komplekse fenomenet en Dylan-sang er. 

Den store sangen er delt inn i fjorten kapitler, som i hovedsak følger Dylans karriere kronologisk. Selnes tar utgangspunkt i 1960-årene, med hovedfokus på bluesens betydning for Dylans sanglyrikk - den såkalte blues-revivalen rundt 1960, som faller sammen med starten på Dylans karriere som musiker. Selnes holder overblikk over historiske forhold, over Dylans biogra og utgivelser - også innspillinger som ikke kom med på de utgitte albumene - og gjør lesninger av enkelttekster, og skaper slik en undersøkelse av Dylans sanglyrikk som er mer systematisk enn det som har blitt gjort tidligere.