Bøker med nøkkelord «Tidsskrifter»

Kun lagervarer
Prosa 05/06
Prosa er Norges største litteraturtidsskrift. Les artikler skrevet av kjente og ukjente kritikere, samfunnsaktører, skribenter og forfattere. Her... > Les mer
Agora. Nr. 3, 2006
Dette nummeret av Agora er viet museets tenkemåter. På forskjellige vis viser artiklene, som er skrevet av arkitekter, arkitekturhistorikere og... > Les mer
90,-
Agora. Nr. 4 2006
Dette nummeret av tidsskriftet Agora er viet temaet... > Les mer
90,-
Kuiper nr. 2 & 3/2006
Innhold Jens Harald Eilertsen leser Jordiske makter av Anthony Burgess Enquete om teater Nyskreven originaldramatikk av Lisa Lie, Tale Næss... > Les mer
Au petit garage [A]
Tema: Jorge Luis Borges, Per Højholt, Svein Jarvoll & Ole Robert Sunde. Medvirkende: Ole Robert Sunde, Lars Bukdahl, Nils Christian Moe-Repstad,... > Les mer
100,-
Hvedekorn 1/2006
Tidsskrift for poesi og kunst Årets første hvedekorn er hermed klar til at spire op fra de forårspløjede marker – en... > Les mer
107,-
Ildfisken 35/36
Ildfisken 35/36 bringer nyskrevet dansk litteratur af Majse Aymo-Boot, Peter Højrup, Mette Moestrup, Birgit Munch, Preben Major Sørensen og Kasper... > Les mer
Den Blå Port 70
Indhold Jørgen Leth, Kristina Kabel, Lone Hørslev, Claus beck-Nielsen, Naja Marie Aidt, Roxana Crisologo, Jokum Rohde, Christina... > Les mer
Den Blå Port 71
Medvirkende: Klaus Høeck, Louise Zeuthen, Suzanne Brøgger, Tomas Tranströmer, Robert Bly, Birgit Munch, Kristine Kabel, Lone Hørslev, Henrik... > Les mer
OEI # 26 – Audioei 1
Audioei 1 Dubbelt cd-nummer med samtida svensk och internationell... Les mer
Fabrik 2-3/2006 – This is know
Fabrik är en tidskrift för samtida konst, musik, bild och berättande, som drivs av Sara Gunn och Jenny Rosengren. Unikt för Fabrik är dels att... > Les mer
Ariel 5–6/2006 – Frank Wedekinds LULU
Frank Wedekinds Lulu in extenso. Flankerad och kommentarer av bl.a. Ulf Peter Hallberg, Staffan Valdemar Holm, Lucas Svensson. Teatern har alltid... > Les mer
Ariel 3–4/2006 – Allt längre: Ajgi
Den 21 februari i år avled Gennadij Ajgi på ett sjukhus i Moskva, oväntat, efter en kort tids sjukdom, vid sjuttiotvå års ålder. Den poet som... > Les mer
OEI # 28 # 29 # 30 – Audioei 2
624 sidor om ljud, ljudpoesi, ljudkonst, ljudarkeologi, ljudhistoria, brus och... > Les mer
Pequod 36/2005 – Honza Jensen
Kapten Ahab hade bara ett mål för ögonen när han styrde skeppet Pequod. En val. Tidskriften med samma namn har flera. Pequod är en oberoende... > Les mer
Bøygen 3/2005 – Sverige anno 2005
Nummer 3 – 2005: Svensk samtidslitteratur BYVANDRING av Marthe Mølstad Anna Hallberg: Å våkne opp i det lineære : space Lars Mikael... > Les mer
Bøygen 2/2005 – dialog
Bøygen er eit litterært tidsskrift redigert av masterstudentar ved litteraturprogrammet ved Universitetet i Oslo. Bøygen tek sikte på å visa... > Les mer
Lyrikvännen 4/2005
Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste... > Les mer
Kuiper nr. 1/2005
Innhold Jóanes Nielsen i samtale med Morten Wintervold Kritikerarkene: Anne Merethe K. Prinos Ekfrasestafett med innledning av Henning Howlid... > Les mer
70,-
Vagant 2/2005 – Musikk
MUSIKK Leder «Je me souviens» Av Pedro Carmona-Alvarez «Blind Boy Grunt / No Limit» Av Amund Børdahl «Generasjon svin – Om Mötley... > Les mer
Agora. Nr. 3-2005
Temanummeret er viet forfatteren og tenkeren Georges Bataille... > Les mer
90,-
Agora. Nr. 4, 2005
Dette temanummeret er viet Kjartan Fløgstad, og artiklene tar bl.a. for seg Fløgstads roman Kron og mynt, skriftbegrepet til Fløgstad og Jacques... > Les mer
90,-