Pequod 36/2005 – Honza Jensen

Kapten Ahab hade bara ett mål för ögonen när han styrde skeppet Pequod. En val. Tidskriften med samma namn har flera. Pequod är en oberoende kulturtidskrift som arbetar tematiskt inom ett brett fält av konst, musik, film och litteratur. Tyngdpunkten ligger på skönlitteratur av såväl etablerade som opublicerade favoriter, varvat med kvalificerade essäer, presentationer och intervjuer.

Thomas Andersson & Per Bergström • Honza vem?
Varför ett nummer om Honza Jensen? Och vem var Honza Jensen?

Ida Börjel • N.N. – ett gränsfall
Dikt med två aviga, två räta

Lene Asp Frederiksen • Vad arkivet innehöll
Förlaget Arena kom i Danmark att återupptäcka Honza Jensen och snart utges han på förlaget

Leif Holmstrand • Ett försök att beskriva Honza Jensens sista bilder
Om en utställning i Stockholm med Jensens sista bilder

H. Gordon Skilling • Samizdat: En återgång till pregutenbergsk tid?
Om samizdatens historia i allmänhet och den tjeckiska samizdaten i synnerhet

Dmitri Plax • Honza i mitt liv
Honza Jensen på ryska och språkets makt

Vitezslav Zemanek • Tjeckiska språket och dess två huvudvarianter: den skrivna och den talade

Daniel Möller • Livet är oss alla övermäktigt
I KB:s arkiv hittade litteraturvetaren Möller en opublicerad essä om Jensen

Catharina Gripenberg • på en okänd gata i mitt namn honza jensen
Dikt inspirerad av Jensen

Andrzej Tichy • Re: Honza (en bagatell)
Ett minne av ett möte med en författare som åsidosatte den kvalitativa litteraturens första axiom

Nøkkelord: Tidsskrifter Poesi Litteratur Kritikk