Agora 4/2023: Anti-Ødipus – 50 år etter

Hans Jacob Ohldieck og Gisle Selnes: Innledning: Anti-Ødipus - et kjærtegn eller et slag? Frida Beckman: Kapitalism och paranoia. Anti-Oedipus i det 21:a århundrandet Remi Nilsen: «En kosmisk svindel». Om pengebegjær i Anti-Ødipus Brian Benjamin Hansen: Hinsides Fadernavnet? Anti-Ødipus, Lacan og Ovartaci Eivind Røssaak: Maskinteori. Om syntesene i Anti-Ødipus Kristin Sampson: Anti-Ødipus og økologi Hans Jacob Ohldieck: «Den organløse kroppens ørken». Om Deleuze og Guattari i antropocen Enquete Bokanmeldelser Kohei Saito, Marx in the Anthropocene. Towards the Idea of Degrowth Communism, anmeldt av Oscar Dybedahl Christoph Menke, Rett og vold, anmeldt av Marius Mikkel Kjølstad Antonio Scurati, M århundrets sønn, anmeldt av Elisabetta Cassina Wolff Arne Johan Vetlesen og Jan-Olav Henriksen, Etikk i klimakrisens tid, anmeldt av Erik Strømsheim Arne Johan Vetlesen, Animal Lives and Why They Matter, anmeldt av Dag August Schmedling Dramer Johannes Bergh og Atle H. Haugsgjerd (red.): Politikk i urolige tider. En studie av stortingsvalget 2021, anmeldt av Lars Bugge Lois McNay, The Gender of Critical Theory. On the Experiential Grounds of Critique, anmeldt av Amund Rake Hoffart Siegfried Kracauer, Weimar essays. Masseornamentet. Gater i Berlin og andre steder, anmeldt av Lukas Lehner David Graeber og David Wengrow, Begynnelsen til alt. En ny fortelling om mennesket, anmeldt av Max Naderer, Hans Jacob Orning og Knut Ivar Austvoll