Agora. Nr. 3 2021: Iliaden

Sju nye artikler/essays om Iliaden, av Mari Lending, Thomas McQuillan, Edith Hall, Christine Amadou, Anniken Greve, Inger Marie Hobbelstad og Amund Børdahl. Nye gjendiktninger av homeriske hymner. 150 sider bokstoff.