Arche 1-2/2011

Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur. Ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar inom föreningens område. Den kommer också att publicera artiklar av svenska forskare och psykoanalytiker med motsvarande intresse- och arbetsområde. Tidskriften riktar sig sig till alla psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna.

INNEHÅLL: Per Magnus Johansson: Arche • Mats Leffler: Vansinne och oförnuft: En sammanfattning • Elisabeth Roudinesco: Läsningar av Vansinnets historia (1961-1986) • Georges Canguilhem: Vansinnetshistoria som händelse • Maurice Blanchot: Glömskan, oförnuftet • Michel Foucault: Vansinnet-en frånvaro av verk • René Descartes: Första meditationen:Om sådant man kan tvivla om • Michel Foucault: Ur Vansinnetshistoria under den klassiska epoken • Jacques Derrida: Cogitot och vansinnets historia • Michel Foucault: Svar till Derrida • Jacques Derrida: ”Att vara rättvis mot Freud” • René Major: Förnuftets kris, vansinnets kris eller Foucaults ”vansinne” • Marguerite Duras: Att skriva • Johan Linton: Drömbilder: Rum • Michel Foucault: Livet: erfarenhet och vetenskap • Johan Eriksson: Psykolanalys-en evidensbaserad behandlingsform • Ola Lindberg: Om mötet med Karl Popper • Karl Popper: Vetenskapen: Hypoteser och motbevis • Johan Linton: Paris: Bad romance • Hans-Georg Gadamer: Kulturen och ordet • Thomas Karlsohn: Gadamer, kulturen och ordet • Ulf Karl Olov Nilsson: Michelle Grangaud och motiven utan tavlor • Michelle Grangaud: Minnen ur mitt gemensamma liv • Pia Zandelin: Fem dikter

 

Andre kunder kjøpte også: