Arche 78-79

Innehåll

 • Per Magnus Johansson: Arche.
 • Pierre Legendre: Pierre Legendre och tillblivelsen.
 • Paul George Johansson, Per Magnus Johansson: Erfarenheten och överlåtelsen.
 • Louise Glück: Att skolas till poet.
 • Mikaela Blomqvist: Jag är ett exempel.
 • Maxim Grigoriev, Per Magnus Johansson: Samtal i Paris.
 • Lyra Ekström Lindbäck: dopet.
 • Anton Jansson: »Nå? Fanns Gud?«
 • Carl E. Schorske: Explosion i trädgården: Kokoschka och Schönberg.
 • Adolf Loos: Oskar Kokoschka • Arnold Schönberg och hans samtida.
 • Petra Gipp, Johan Linton: Byggnaderna och livet.
 • Johan Linton: Ett hus av hundra miljoner tecken.
 • Astrid von Rosen: Fallande.
 • Paulus Tiozzo: Möte med Fredrik Bööks dotter.
 • Annika Stiebe: Anteckning om en sagofigur.
 • Hannah Siegrist: Skillnad och apparatur.
 • Ingela Strandberg: Hunden.
 • Ola Kjelbye: Håll avstånd.
 • Jonas Gilbert: Att läsa tiden: kronologi över 1922.