Arche 3-4/2011

Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur. Ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar inom föreningens område. Den kommer också att publicera artiklar av svenska forskare och psykoanalytiker med motsvarande intresse- och arbetsområde. Tidskriften riktar sig sig till alla psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna.

INNEHÅLL: Per Magnus Johansson: Arche • Per Magnus Johansson & Johan Linton: Arkitektliv - Intervju med Gert Wingårdh • Gert Wingårdh: Göteborg • Gert Wingårdh: Öijared • Johan Linton: Arkitektur av ord - Gert Wingårdhs skrivande • Johan Linton: Gert Wingårdh - Bibliografi • Gert Wingårdh: Gert Wingårdh - Verkförteckning • Björn Linn: Konstnären bakom bilen • Björn Linn: Vår underutvecklade arkitekturkritik • Per Magnus Johansson: Emanuel af Geijerstam - läkare och psykoterapeut • Jan Christensen: Göteborgsandans olika ansikten • Astrid von Rosen: Göteborgssaker: Fürstenbergska galleriet • Edda Manga: Kärleken till Göteborg • Tomas Forser: Det tydliga - Om teater och politik i Göteborg • Astrid von Rosen: Anteckningar om scenografi • Jonas Gilbert: Henry Moore i Slottsskogen • Irina Karlsohn: Historia och modernitet hos Aleksandr Solzjenitsyn • Ernst Cassirer: Den unge Goethe • Sven-Eric Liedman: Tiden, förgängligheten och speglingarna • Philippe Sollers: Goethes pånyttfödelse • Thomas Karlsohn: Om föreläsningen • Håkan Lindqvist: Hans Hedlund - arkitekt och pedagog • Per Magnus Johansson & Johan Linton: Håkan Lindqvist - arkitekt och forskare • Håkan Lindqvist: Hans Hedlund - en introduktion • Håkan Lindqvist: Uppåt genom försänkningar • Håkan Lindqvist: Bild i ord • Håkan Lindqvist: Hans Hedlunds Amerikaresa 1893 • Håkan Lindqvist: Professor Hedlund handleder sin son - ett brev • Claes Caldenby: Hans Hedlund och arkitekturscenen kring sekelskiftet 1900