Arche 48-49

Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur. Ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar inom föreningens område. Den kommer också att publicera artiklar av svenska forskare och psykoanalytiker med motsvarande intresse- och arbetsområde. Tidskriften riktar sig sig till alla psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna.

Innehåll

– Ledare

– Philippe Sollers: Medium

– Christfried Tögel: Freuds resa till Venedig

– Sigmund Freud

– Philippe Sollers: Två venezianska kyrkor

– Johan Linton: Referensernas spel

– Per Magnus Johansson: Vykort från Rom

– Håkan Möller: Den asiatiske skomakaren på Rue du Rocher

– Matilde Tiozzo: Juris et facti

– Johan Linton: de konstruerade objekten

– Oskar Nilsson: Bilder

– Ingemar Nilsson: Andreas Bjerre och Birdag till mordets psykologi (1925)

– Anders Pedersson: Kriminalkongressen i Stockholm 1911

– Christer Svennerlind: Allvarlig psykisk störning, tillräknelighet och Flinkfallet

– Annika Stiebe: ”Min kjærlighet til min etniske gruppe og mitt land”

– Staffan Olofsson: Skammens styrka

– Beate Hølmebakk och Johan Linton: Rum bortom myrarna

– Maxim Grigoriev: På drift i kommunismen

– Robert Azar: Avsked till Prag

– Per Magnus Johansson, Thomas Karlsohn: Universitetets utsatthet

– Thomas Karlsohn: Från universitetet till multiversitet

– Clark Kerr: Idén om ett multiversitet

– Sven-Eric Liedman: Från Bellman till Bildt: Om Jan Ling

– Gert Wingårdh: Göteborg- Heden