Arche 52-53

Innehåll Redaktionellt Per Magnus Johansson, Georg Klein: Om uteslutandet av den andre Håkan Liljeland: Haenel och mannen som försäkte stoppa förintelsen Yannick Haenel: Jan Karski Agens Heller: Var är vi hemma? Agnes Heller: Kulturellt minne, identitet och civilsamhälle Magnus Ljunggren: Sovjet 1969 Håkan Möller: Dikter Ulf Karl Olov Nilsson: Mitt mode Joahn Linton: Vågor, hav, farkoster för tid Claes Caldenby: Motkultur Robert Azar: Saknadens fält Johan Linton: Le Courbusier- samtal med Giuliano Gresleri Thomas Karlsohn: Vetenskap och historia- samtal med Tore Frängsmyr Peter Sand: om Freuds överföringsbegrepp Annika Stiebe: Motöverföring- kurens gräns eller möjlighet? Eszter Szalczer: En personlig introduktion Eszter Szalczer: Kerstin Astrid von Rosen: inferno i trötthetssamhället Jean-Pierre Vernant: Den grekiska tragedins historiska moment Beskrivning

Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur. Ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar inom föreningens område. Den kommer också att publicera artiklar av svenska forskare och psykoanalytiker med motsvarande intresse- och arbetsområde. Tidskriften riktar sig sig till alla psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna.