Arche 56

Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur. Ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar inom föreningens område. Den kommer också att publicera artiklar av svenska forskare och psykoanalytiker med motsvarande intresse- och arbetsområde. Tidskriften riktar sig sig till alla psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna.

Innehåll

 • Ledare
 • Mats Leffler: Läsningens hemlighet
 • Mats Leffler, Andreas Stiebe: Utvägar: En intervju med Jesper Svenbro
 • Guillaume Apollinaire: Musikanten från Saint-Merry
 • Jesper Svenbro: Hamóthen: Föreläsningar vid Collège de France
 • Jesper Svenbro: Dikter
 • Jean-Pierre Värnat: Spänningar och tvetydigheter i den grekiska tragedin
 • Johan Linton: Jesper Svenbro och Teodosio Magnoni
 • Jesper Svenbro, Teodosio Magnoni: Utbyte
 • Johannes Nordholm: Athenideal
 • Mats Persson: Platonsk kärlek I: Filosofin och de sköna sanningarna
 • Helena Eriksson: Rundbyggnad
 • Agneta Enckell: Sammandrag
 • Magnus William-Olsson: Emesis
 • Johan Linton: Spillror av ljus
 • Annika Stiebe: Big girl´s cry
 • Per Magnus Johansson, Johannes Nordholm: Samtal om Flykt
 • Thomas Karlson: Akademisk nostalgi- Två exempel
 • Jochen Hörich: Det oönskade universitetet
 • Bill Readings: Universitetet i ruiner
 • Hampus Östh Gustafsson: Universitetet mellan det förflutna och framtiden
 • Johan Linton: Göteborg i tiden