Arche 58-59: Mitt liv som Lacan

Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur. Ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar inom föreningens område. Den kommer också att publicera artiklar av svenska forskare och psykoanalytiker med motsvarande intresse- och arbetsområde. Tidskriften riktar sig sig till alla psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna.

Innehåll

 • Ledare
 • Per Magnus Johansson: Introduktion till Catherine Millot
 • Catherine Millot: Livet med Lacan
 • Philippe Sollers: Att glömläsa
 • Hans Ruin: I nihilismens skugga: Om Camus Nietzsche
 • Michael Azar: Al´bert Camus: Noter om revolten och människans öde
 • Albert Camus: Hoppet och det absurda i Franz Kafkas verk
 • Helena Eriksson: Kore/Karyatid
 • Ilja Kalinin: Den ryska antiken
 • Maria Engström: Antiken och den samtida ryska konsten
 • Bruno Gentili: Tyrannen, hjälten och den trasiga dimensionen
 • Ulf Karl Olov Nilsson: Kören av vi (tragedin)
 • Mats Persson: Platonsk kärlek II: Eros som tyrann och gud
 • Hpkan Möller: Kleoptara: Tradering och projektion
 • Johannes Nordholm: Gåtfullhetens målare: Olof Sager-Nelson i Paris
 • Per Magnus Johanssin: Freuds Drömtydning och Strindbergs Ett drömspel
 • Eszter Szalczer: Strindberg i New York
 • Astrid von Rosen: Strindbergs Fadren 2016: Att scena-grafera en dotter
 • Johan Linton. tUsen sevärdheter i drömmen
 • Sara Mannheimer: Närmast sörjande
 • Hpkan Möller: En föreställning om hur mycket jag saknar T
 • Larry ”Ratso” Sloman: På väg med Leonard
 • Morgan Pamqvist: Cohens röst
 • Adam Cohen: Han svärtar sidor varenda dag livet igenom
 • Johan Linton: Att glömbygga