Arche 68-69

Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur. Ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar inom föreningens område. Den kommer också att publicera artiklar av svenska forskare och psykoanalytiker med motsvarande intresse- och arbetsområde. Tidskriften riktar sig sig till alla psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna. Till och med 2010 hette tidskriften Psykoanalytisk tid/skrift, därefter bytte den namn till Arche.

Innehåll

 • Per Magnus Johansson: Arche
 • Per Magnus Johansson: Sven-Eric Liedman
 • Sven-Eric Liedman: Hembygd
 • Elvir Liedman: Vittskövle kyrka
 • Kjell Espmark: Den förklädde poeten
 • Thomas Karlsohn: Vad jag lärt av Sven-Eric Liedman
 • Michael Azar: Noter till ett oändligt äventyr
 • Edda Manga: Intervju med Sven-Eric Liedman
 • Per Magnus Johansson -Agnes Heller (1929–2019)
 • Elisabeth von Thadden, Agnes Heller: Samtal
 • Ulf Karl Olov Nilsson: Kapitalismens diskurs
 • Jesper Svenbro: Fyra språkdikter
 • Jesper Svenbro: Freud och Palmträdsflickorna
 • Mats Leffler: Freud och det judiska
 • W. G. Sebald: De tyskspråkiga ghettohistorierna
 • Jacques Le Rider: Wien som Det nya ghettot?
 • Sigmund Freud: Brev till Theodor Herzl
 • Carl E. Schorske: Gustav Klimt
 • Johannes Nordholm: Wiensecessionen
 • Adolf Loos: Två texter i Ver Sacrum
 • Per Magnus Johansson: Notre-Dame
 • Jean-Baptiste-Antoine Lassus & Eugene Viollet-Le-Duc: Restaureringen av Notre-Dame
 • Johan Linton: Budgetbrutalism
 • Ola Kjelbye: Leden
 • Per Magnus Johansson: I begynnelsen var inte ordet
 • Johan Linton: Monument Fragaria
 • Claes Caldenby: Minnet av Jerevan
 • Anne Helene Guddal: Min imaginäre vän
 • Håkan Möller: Hemlösheter
 • Johann Wolfgang von Goethe: Dikter
 • Stefan Zweig: Dikter