Arche 76-77

Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur. Ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar inom föreningens område. Den kommer också att publicera artiklar av svenska forskare och psykoanalytiker med motsvarande intresse- och arbetsområde. Tidskriften riktar sig sig till alla psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna. Till och med 2010 hette tidskriften Psykoanalytisk tid/skrift, därefter bytte den namn till Arche.

 

Innehåll

 

 • Per Magnus Johansson. Arche.
 • Louise Glück: Läkandekulturen.
 • Louise Glück: Om hämnd.
 • Jonas Brun: Louise Glück som essäist.
 • Josefin de Gregorio: Sorgeprocesser.
 • Petra Gipp, Johan Linton: Arkitekturen och livet.
 • Adolf Loos: Beklädnadsprincipen.
 • Claes Caldenby: Hålla låda: Om arkitektur.
 • Johan Linton: Att gräva ut det uppenbara.
 • Tore Lagerqvist: Staden under staden.
 • Lydia Sandgren: Göteborgskoloristen Åke Göransson.
 • Johannes Nordholm: Konstens asyl.
 • Per Magnus Johansson: Kritiken av Freuds psykoanalys.
 • Giorgio Agamben: Kapitalismen som religion.
 • Johan Gardfors: Språket och tanken.
 • Anna Hallberg: de lyckliga rörelserna.
 • Jayne Svenungsson: Romantisk teologi.
 • Ola Sigurdson: Vardagslivets psykoteologi.
 • Simone Kotva: Extasens tekniker.
 • Mårten Björk: Verklighetsinfluenser.
 • Friedrich Schleiermacher: Om religionens väsen.
 • Ola Sigurdson: Efterord till Schleiermacher.
 • David Bentley Hart: Kristendomen, moderniteten och friheten.
 • Anton Svanqvist: Efterord till Hart.