Arena 2/2009: Striden om islamismen

Tidskriften för en radikal samhällsdebatt och kultursyn. I Arena hittar man de initierade intervjuerna och de välskrivna artiklarna. Arena är den breda och oumbärliga politiska tidskriften från en obunden och radikal position.

UR INNEHÅLLET: Vänstern är död och begraven – Gideon Levy ritar upp Israels politiska karta och hoppas på 2009 • Utspel: Surrogatmödraskap nu – riksdagsledamöter från (MP) och (FP) försvarar rätten att bära andras barn • Utspel: Kulturutredningens problem – Yael Feiler om utredningens dubbelhet i förhållande till konst och kvalitet • Intervju: Monsterfeministen – Del La Grace Volcano möter den franska filmaren och författaren Virginie Despentes i ett samtal om våld och våldtäkt, heterosexualitet och slampighet • En forskares förvandling – Klas Gustavsson läser Eva Lundgrens bok om Knutby och ser radikalfeministiska teorier om mäns våld mot kvinnor bytas ut mot skuldbeläggande av offret • TEMA: Striden om islamismen – hur ska man prata om islamismen? Vad är islamofobi och vad är kritik av islamism? Edda Manga granskar vetenskapligheten i Rosengårdsrapporten, Pernilla Ouis vill tala om muslimofobi och Devrim Mavi pekar på behovet av samtal bortom polarisering och förenkling • Så skapas en hållbar ekonomi – Ingemar Lindberg visar hur gränsen för det möjliga kan förflyttas på vägen mot en stabilare ekonomisk världsordning i finanskrisens spår • Icke-våldets land rustar upp – aktivisten Martin Smedjeback och fotografen Pelle Kronstedt rapporterar från stridsflygsmässan Aero India 2009 där Saab säljer Jasplan till Indien.

Nøkkelord: Tidsskrifter Samfunn Debatt Poltikk Religion Islam