Utgaver av tidsskriftet Filosofisk supplement

Kun lagervarer
Filosofisk supplement 3-4/2021:Følelser
Filosofisk supplement er et studentdrevet fagtidsskrift ved Program for filosofi ved Universitetet i Oslo.. Tidsskriftet har som mål å være en... > Les mer
Filosofisk supplement 4/2020
Filosofisk supplement (stiftet i 2005) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Institutt for filosofi, ide- og... > Les mer
Filosofisk Supplement 3-4/2019: Arendt
Filosofisk supplement er et fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet har som mål å være en kanal for... > Les mer
Filosofisk supplement 2/2019: Marx
Karl Marx (1818-1883) ble født i den tyske byen Trier og døde i London. Han studerte juss ved Universitetet i Berlin, men lente seg tidlig mot... > Les mer
Filosofisk supplement 3/2018
«Fenomenologi» (fra gammelgresk, phainomenon, altså «det som fremtrer», og logos, som ofte oversettes med «læren om») regnes ofte som læren... > Les mer
Filosofisk supplement 1/2016
Filosofisk supplement har til hensikt å være en arena for å kunne uttrykke det menneskelige begjær etter forståelse – av verdenen som omgir... > Les mer
Filosofisk supplement 1/2015: Fiksjon
Hvilken rolle spiller fiksjon for filosofien? Man kunne kanskje tro at filosofien, i sin søken etter sannhet og visdom, ville sky fiksjonen. Slik er... > Les mer
Filosofisk supplement 2/2015: realisme
Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet har som mål å... > Les mer
Filosofisk supplement 2/2014: Dyr
Dette nummeret oppfordrer oss til å vende blikket og tanken mot dyrene. De fleste av oss har et forhold til dem: Vi bruker dem som mat, klær,... > Les mer
Filosofisk supplement 1/2014-Mening
Søken etter mening synes å være et av de mest fremtredende trekkene ved hva det vil si å være menneske: Vi vil gjerne at livene vi lever skal... > Les mer
Filosofisk supplement 4/2014: Bevissthet
Bevissthet er et klassisk filosofisk tema: Spørsmålene som oppstår rundt denne mystiske, menneskelige egenskapen har opptatt filosofer fra tidenes... > Les mer
Filosofisk supplement 3/2014
Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet fagtidsskrift tilknyttet filosofiprogrammet ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet har som mål å... > Les mer
Filosofisk supplement 1/2013
Med dette temanummeret ønsker vi å hente de norske filosofene frem i lyset, og undersøke hvilke forbindelseslinjer de har til hverandre og til... > Les mer
Filosofisk supplement 4/2013: Feminisme
Feminismen er mangfoldig. Den omfatter en lang idéhistorisk tradisjon med fokus på kvinners rettigheter, en politisk kamp for sosial endring samt... > Les mer
Filosofisk Supplement 2/2013
I dette nummeret av Filosofisk supplement demonstreres hvor mangfoldige – og vanskelige – filosofiske spørsmål om erfaring er. Vi er stolte... > Les mer
3/2012, Antifilosofi
Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet tidsskrift tilknyttet Program for filosofi og idéhistorie ved UiO. Vi tar imot artikler, intervjuer,... > Les mer
Filosofisk supplement 4/2011
Filosofisk supplement (Fs) er et studentdrevet tidsskrift tilknyttet Program for filosofi og idéhistorie ved UiO. Filosofisk supplement... > Les mer
Filosofisk supplement 1/2011
Kva er klassisk og korleis skil det seg frå det forgjengelege eller det moderne? Klassisk filosofi er tenking som finn stad i dei klassiske epokane,... > Les mer
Filosofisk supplement 3/2011
Kunsten og revolusjonen er fenomener som unndrar seg den tradisjonelt analyserende filosofien. De kan begge forstås som en bar skapelse; verken... > Les mer
Filosofisk supplement 1/2010: Žižek
I forbindelse med Slavoj Žižeks norgesbesøk i fjor høst spurte vi om å få et intervju. Det hadde han ikke tid til, men i stedet skulle han... > Les mer
Filosofisk supplement 4/2010
Ein filosofisk diskusjon om vald kan, og bør, vere mangfaldig, og den lyt bryte ut av den meir tradisjonelle måten å snakke om det på som... > Les mer
Filosofisk supplement 3/2010: Forskjell
Det nye nummeret av Filosofisk supplement omhandlar «Forskjell». Fyrst og fremst er tenkinga rundt forskjell eit filosofihistorisk viktig moment... > Les mer
Filosofisk supplement 2/2009: Væren
Væren – et filosofisk anliggende? «A curious thing about the ontological problem is its simplicity. It can be put in three Anglo-Saxon... > Les mer
Filosofisk supplement 1/2009
Filosofi er som kjent både alle vitenskapers mor og poesiens alter ego. I sine førsokratiske ansatser var filosofien åpenbart mytologisk, og... > Les mer